dr inż. Błażej Scheibe

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Technicznych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013
+48 61 829 6714
bscheibe@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biosensory, sensory gazowe
  • Biokatalizatory
  • Tranzystory (TFT, FET)
  • Systemy dostarczania leków
  • Systemy przechowywania energii
  • Fazy MAX, MXeny
  • Grafen, aerożele rGO
Wybrane publikacje: 
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk,  Purification and fractionation of single-walled carbon nanotubes, Journal of Nanoparticle Research 2011, 13/11, 5769-5780.
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk, Enhancement of thermal stability of multiwalled carbon nanotubes via different silanization routs, Journal of Alloys and Compounds 2010, 500, 117-124.
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk, Oxidation and reduction of multiwalled carbon nanotubes - preparation and characterization,  Materials Characterization 2010, 61, 185-191.

Publikacje

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.