dr hab. Radosław Mrówczyński, prof. UAM

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych w Zakresie Chemii Organicznej i Bioorganicznej, Uniwersytet Humboldta, Berlin, 2014
Kierownik grantu: „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy multimodalnych nanomateriałów" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 7, nr UMO-2014/13/D/ST5/02793
Zainteresowania naukowe: 
 
  • Stereoselektywna synteza organiczna,
  • Spektroskopia molekularna,
  • Kataliza heterogeniczna z wykorzystaniem  magnetycznych  nanocząsteczek jak nośników organokatalizatorów,
  • Magnetyczne nanocząsteczki do celów medycznych
  • Chemia polimerów i „soft materials”
Wybrane publikacje: 
  • R. Mrówczynski, A. Nan, J. Liebscher, Magnetic Nanoparticle-Supported Organocatalysts – An Efficient Way of Recycling and Reuse, RSC Advances 2014, 4, 5927.
  • R. Mrówczyński, A. Bunge, J. Liebscher, Polydopamine – an organocatalyst rather than an innocent polymer, Chemistry - A European Journal 2014, 20(28), 8674-8653.
  • R. Mrówczyński, R. Turcu, et al, New versatile polydopamine coated functionalized magnetic nanoparticles, Materials Chemistry and Physics 2013, 138(1), 295-302.
  • J. Liebscher, R. Mrówczyński,  H. A. Scheidt, C. Filip, N. D. Hădade, R. Turcu, A. Bende, S. Beck, Structure of Polydopamine: A Never-Ending Story?, Langmuir 2013, 29, 10539-10548.
  • R. Mrówczyński, L. Rednic, et al. One-step ligand exchange reaction as an efficient way for functionalization of magnetic nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research 2012, 14(7), 1-11.

Publikacje

Efficient photocatalytic production of hydrogen by exploiting the polydopamine-semiconductor interface

Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 280, 119423
Y. Kim, L. E. Coy, H. Kim, R. Mrówczyński, P. Torruella, D.-W. Jeong, K. S. Choi, J. H. Jang, M. Y. Song, D.-J. Jang, F. Peiro, S. Jurga, H. J. Kim

The Effect of Tissue-Mimicking Phantom Compressibility on Magnetic Hyperthermia

Nanomaterials, 2019, 9(5), 803
K. Kaczmarek, R. Mrówczyński, T. Hornowski, R. Bielas, A. Józefczak

Nano-mediated delivery of double-stranded RNA for gene therapy of glioblastoma multiforme

PLOS ONE, 2019, doi.org/10.1371/journal.pone.0213852
M. Grabowska, B. Grześkowiak, K. Szutkowski, D. Wawrzyniak, P. Głodowicz, J. Barciszewski, S. Jurga, K. Rolle, R. Mrówczyński

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Polydopamine grafted on an advanced Fe3O4/lignin hybrid material and its evaluation in biosensing

Applied Surface Science, 2018, 455, 455-464
A. Jędrzak, T. Rębiś, M. Nowicki, K. Synoradzki, R. Mrówczyński, T. Jesionowski

Chemistry of polydopamine analogues

Polymer International, 2016, 65, 11, 1288–1299

Polydopamine – A Versatile Coating for Surface-Initiated Ring-Opening Polymerization of Lactide to Polylactide

Macromolecular Chemistry and Physics 2015, 216(2), 211-217
R. Mrówczyński, A. Nan, R. Turcu, J. Leistner, J. Liebscher

Overmodulation of projections as signal‐to‐noise enhancement method in EPR imaging

Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, DOI: 10.1002/mrc.4330
K. Tadyszak, A. Boś-Liedke, J. Jurga, M. Baranowski, R. Mrówczyński, W. Chlewicki, S. Jurga, T. Czechowski

Diazo transfer at polydopamine – a new way to functionalization

Polymer Chemistry, 2014, 5, 6593-6599
R. Mrówczyński, L. Magerusan, R. Turcu, J. Liebscher

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.