Jesteś tutaj

dr Radosław Mrówczyński

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych w Zakresie Chemii Organicznej i Bioorganicznej, Uniwersytet Humboldta, Berlin, 2014
Kierownik grantu: „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy multimodalnych nanomateriałów" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 7, nr UMO-2014/13/D/ST5/02793
+48 61 829 6709
rm53520@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
  • Stereoselektywna synteza organiczna,
  • Spektroskopia molekularna,
  • Kataliza heterogeniczna z wykorzystaniem  magnetycznych  nanocząsteczek jak nośników organokatalizatorów,
  • Magnetyczne nanocząsteczki do celów medycznych
  • Chemia polimerów i „soft materials”
Wybrane publikacje: 
  • R. Mrówczynski, A. Nan, J. Liebscher, Magnetic Nanoparticle-Supported Organocatalysts – An Efficient Way of Recycling and Reuse, RSC Advances 2014, 4, 5927.
  • R. Mrówczyński, A. Bunge, J. Liebscher, Polydopamine – an organocatalyst rather than an innocent polymer, Chemistry - A European Journal 2014, 20(28), 8674-8653.
  • R. Mrówczyński, R. Turcu, et al, New versatile polydopamine coated functionalized magnetic nanoparticles, Materials Chemistry and Physics 2013, 138(1), 295-302.
  • J. Liebscher, R. Mrówczyński,  H. A. Scheidt, C. Filip, N. D. Hădade, R. Turcu, A. Bende, S. Beck, Structure of Polydopamine: A Never-Ending Story?, Langmuir 2013, 29, 10539-10548.
  • R. Mrówczyński, L. Rednic, et al. One-step ligand exchange reaction as an efficient way for functionalization of magnetic nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research 2012, 14(7), 1-11.

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Polydopamine grafted on an advanced Fe3O4/lignin hybrid material and its evaluation in biosensing

Applied Surface Science, 2018, 455, 455-464
A. Jędrzak, T. Rębiś, M. Nowicki, K. Synoradzki, R. Mrówczyński, T. Jesionowski

Chemistry of polydopamine analogues

Polymer International, 2016, 65, 11, 1288–1299

Polydopamine – A Versatile Coating for Surface-Initiated Ring-Opening Polymerization of Lactide to Polylactide

Macromolecular Chemistry and Physics 2015, 216(2), 211-217
R. Mrówczyński, A. Nan, R. Turcu, J. Leistner, J. Liebscher

Overmodulation of projections as signal‐to‐noise enhancement method in EPR imaging

Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, DOI: 10.1002/mrc.4330
K. Tadyszak, A. Boś-Liedke, J. Jurga, M. Baranowski, R. Mrówczyński, W. Chlewicki, S. Jurga, T. Czechowski

Diazo transfer at polydopamine – a new way to functionalization

Polymer Chemistry, 2014, 5, 6593-6599
R. Mrówczyński, L. Magerusan, R. Turcu, J. Liebscher

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.