dr inż. Michał Matczak

Tytuł pracy: Modyfikacje anizotropii i oddziaływań w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.