mgr inż. Paweł Wojciechowski

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Magister Nanotechnologii, Wydział Nauki i Własności Materii, Uniwersytet w Rennes 1
Inżynier Mechatroniki, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska
pwojciechowski@ifmpan.poznan.pl
pwojciechowski9000@gmail.com
Promotor: dr Mikołaj Lewandowski / prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Zakład: Zakład Cienkich Warstw, Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Właściwości elektronowe epitaksjalnego interkalowanego grafenu
  • Właściowści molekuł magnetycznych na podłożach metalicznych w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV)
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni (STM, STS, LEED, XPS)

Publikacje

Scanning tunneling microscopy study of Cu-induced surface restructuring of Si(100)-(2 × 1)

Applied Surface Science, 2019, 480, 1156-1161
Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska-Marciniak, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski

Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001)

Nanomaterials, 2018, 8(9), 719
N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.