Jesteś tutaj

Publikacje

Tracking of wisent–bison–yak mitochondrial evolution

Journal of Applied Genetics, 2012, 53, 3, 317–322
J. Zeyland, Ł. Wolko, D. Lipiński, A. Woźniak, A. Nowak, M. Szalata, J. Bocianowski, R. Słomski

Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars

Physical Review B, 2012, 86, 085426
, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mróz

Co-culture of breast cancer cells and fibroblast on a three dimensional silkworm silk scaffolds

Współczesna Onkologia, Vol. 16 Supp.1, 12012, 52, 2012
E. Dondajewska, K. Piekoś, K. Jastrzębska, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

Nanotechnologia w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2011, ISBN:978-83-60730-60-7, 199 – 208, 2012

Nanosized structures for medical application

Obszary wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskusji na XXI wiek, ISBN 978-83-934497-0-5, 2012, 167 – 181

Optimization of bioengineered spider silk sphere production and their physical characterization

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 63
K. Jastrzębska, E. Felcyn, E. Główka, M. Nowacka, A. Kicińska-Jakubowska, E. Bogacz, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

The analysis of in vivo toxicity and immunogenicity of bioengineered spider silk

Współczesna Onkologia, 2012, Vol. 16 Supp.1, 12012, 67
K. Kucharczyk, E. Kwiatkowska-Borowczyk, K. Korski, E. Leporowska, A. Piotrowicz, P. Tywanek, A. Florczak, A. Mackiewicz, H. Dams-Kozłowska

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 2012, 226 (11-12), 1271-1291
M. Makrocka-Rydzyk, K. Szcześniak, K. Szutkowski, M. Kozak, S. Jurga, H. Gao, K. Matyjaszewski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA, 2012, 109, No. 51, 20871–20876, 2012
N. M. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, L. K. Arciszewska, D. J. Sherratt, A. N. Kapanidis

Genotype and allele frequencies of polymorphic UGT1A9 in the Polish population

European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2012, 38, 217-221
O. Zakreska-Banaszak, M. Skrzypczak-Zielińska, A. Mikstacki, B. Tamowicz, B. Malengowska, M. Szalata, R. Słomski

Capturing reaction paths and intermediates in Cre-loxP recombination using single-molecule fluorescence

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(51):20871-6
J. Pinkney, P. Zawadzki, J. Mazuryk, D. Sheratt, A. Kapanidis

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl