Jesteś tutaj

Aktualności

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski zaprasza na spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego.

czytaj więcej

W roku jubileuszowym dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 9 grudnia Prof. dr hab. Stefan Jurga został uhonorowany statuetką "W Kierunku Człowieka" w podziękowaniu za zasługi dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł statuetki nawiązuje do tytułu księgi pamiątkowej, którą społeczność Akademii Teologii Katolickiej wręczyła Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.

czytaj więcej

Kadra naukowa z Centrum NanoBioMedycznego będzie realizowała kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu MINIATURA 3

czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego laureatem konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 16 "Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego" została Pani mgr Agata Kozłowska

czytaj więcej

Zapraszamy serdecznie na Sesję Naukową poświęconą pamięci Pana Profesora Zdzisława Pająka, która odbędzie się 7 listopada 2019 w sali wykładowej Centrum NanoBioMedycznego UAM w godzinach od 9:00 do 14:00

czytaj więcej

W dniu 20.09.2019r. Rada Wydziału Fizyki UAM podjęła uchwałę o nadaniu Panu dr. Kosmie Szutkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego laureatem konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu SONATA 14 "Zastosowanie biomimetycznych pokryć w zaawansowanej terapii raka wątroby" (2018/31/D/ST8/02434) została Pani mgr Magdalena Bigaj.

czytaj więcej

Pracownicy Centrum NanoBioMedycznego, dr Patryk Florczak oraz dr inż. Roksana Markiewicz, zorganizowali w dniu 10.08.2019 r. pokazy eksperymentów chemicznych mających na celu popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży.

czytaj więcej

W dniu 22.03.2019 Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjęła uchwałę o nadaniu dr Igorowi Iatsunskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

czytaj więcej

Książka została przygotowana przez pracowników Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia setnej rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl