Spotkanie w ramach projektu LaSensA

03.11.2023 11:03
Członkowie konsorcjum realizowanego w Centrum NanoBioMedycznym UAM projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki "M-ERA.NET", którego Kierownikiem po stronie polskiej jest prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski, spotkali się w dniach 24-25.10.2023 w Poznaniu w celu omówienia postępów w realizacji projektu i nakreśleniu dalszych planów badawczych.

Na spotkaniu pojawili się osobiście przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Kownie (Koordynator projektu) oraz Instytutu Badań Polimerów im. Leibniza w Dreźnie. W formie zdalnej uczestniczyli w nim także partnerzy z Japońskiego Narodowego Instytutu Nauk Materiałowych (NIMS) oraz Instytutu Badań Polimerów im. Leibniza w Dreźnie.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.