Nowe Projekty Narodowego Centrum Nauki dla CNBM

24.05.2023 11:34
W Centrum NanoBioMedycznym realizowane będą kolejne trzy projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu SONATA 18, pracownicy CNBM uzyskali finansowanie dwóch projektów. Dr Jagoda Litowczenko-Cybulska zdobyła fundusze na realizację projektu „Opracowanie i charakterystyka nowego biotuszu do wytwarzania drukowanych 3D biosztucznych protez pulsacyjnych do zastosowań w inżynierii tkankowej – PulsBioInk”, w kwocie 1 777 760 PLN, natomiast dr inż. Roksana Markiewicz realizować będzie projekt zatytułowany „Nowe biosorbenty na bazie celulozy w technologiach uzdatniania wody: rola oddziaływań powierzchniowych i międzycząsteczkowych” – kwota 922 442 PLN.
 
Dr Nataliya Babayevska natomiast będzie kierowała w UAM projektem konsorcyjnym, zatytułowanym „Heterostruktury do ultraszybkich detektorów scyntylacyjnych” (Kierownik konsorcjum: prof. dr hab. inż. Oleg Sidletskiy, ENSEMBLE3, Sp. z o.o.)

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zaplanowanych badań!
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.