Jesteś tutaj

Aktualności

W dniu 23.11.2016 r. (środa) wizytację gościnną CNBM złożyli członkowie nowych Władz Rektorskich UAM kadencji 2016-2020 w składzie:

OPUS 11 oraz SONATA 11

W dniu 27 października 2016 r. gośćmi Centrum byli:

W dniach 5-30 września 2016 roku gościem Centrum był DR YEONHO KIM Z KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTE

Program LIDER jest adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym

dr Bartłomiej Graczykowski z ICN2: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (Hiszpania)

W dniu 27 czerwca gośćmi Centrum byli:

W dniu 28.06.2016 r. wykład gościnny pt. "Cienkie warstwy polimerowe" wygłosił prof. Richard Spontak

W dniu 25 czerwca gośćmi Centrum byli: dr h.c. Hans-Jochen Schiewer,

W dniu 23.06.2016 r. wizytę w Centrum złożył PROF. ANDREA C. FERRARI z Cambridge Graphene Centre i Engineering Department, University of Cambridge, UK

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl