dr Anna Woźniak

Stopień naukowy: 
Stopień naukowy: Nauk biologicznych w zakresie biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
+48 61 829 6707
wozniaka@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanotoksykologia (cytotoksyczność, genotoksyczność) różnego rodzaju nanocząstek w układach in vitro i in vivo na potrzeby medycyny
  • Analizy funkcjonalności nanocząstek mono- i multimodalnych na potrzeby biomedycyny
  • Wykorzystanie różnego typu nanocząstek jako nośników wybranych leków i substancji aktywnych oraz w terapii celowanej chorób nowotworowych, obrazowaniu multimodalnym i teranostyce.
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, D. Lipinski, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Slomski, Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning, Annals of Animal Science 2011, 11, 61-70.
  • A. Woźniak, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wisniewska, R. Glazar, A. Materna-Kiryluk, T. Moszura, M. Badura-Stronka, J. Skolozdrzy, M. R. Krawczynski, J. Zeyland, w. Bobkowski, R. Slomski, A. Latos-Bielenska, A. Siwinska, Frequency of 22q11.2 microdeletion in children with congenital heart defects in Western Poland. BMC Pediatrics 2010, 10, 88.
  • J. Sulko, M. Czarny-Ratajczak, A. Woźniak, A. Latos-Bielenska, K. Kozlowski, Novel amino acid substitution in the Y-position of collagene type II causes spondyloepimetaphyseal dysplasia congenital, American Journal of Medical Genetics 2005, 137A(3), 292.

Publikacje

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2017, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.