dr Anna Woźniak

Stopień naukowy: 
Stopień naukowy: Nauk biologicznych w zakresie biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
+48 61 829 6707
wozniaka@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanotoksykologia (cytotoksyczność, genotoksyczność) różnego rodzaju nanocząstek w układach in vitro i in vivo na potrzeby medycyny
  • Analizy funkcjonalności nanocząstek mono- i multimodalnych na potrzeby biomedycyny
  • Wykorzystanie różnego typu nanocząstek jako nośników wybranych leków i substancji aktywnych oraz w terapii celowanej chorób nowotworowych, obrazowaniu multimodalnym i teranostyce.
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, D. Lipinski, J. Zeyland, A. Nowak, K. Nuc, B. Rynska, Z. Smorag, R. Slomski, Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning, Annals of Animal Science 2011, 11, 61-70.
  • A. Woźniak, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wisniewska, R. Glazar, A. Materna-Kiryluk, T. Moszura, M. Badura-Stronka, J. Skolozdrzy, M. R. Krawczynski, J. Zeyland, w. Bobkowski, R. Slomski, A. Latos-Bielenska, A. Siwinska, Frequency of 22q11.2 microdeletion in children with congenital heart defects in Western Poland. BMC Pediatrics 2010, 10, 88.
  • J. Sulko, M. Czarny-Ratajczak, A. Woźniak, A. Latos-Bielenska, K. Kozlowski, Novel amino acid substitution in the Y-position of collagene type II causes spondyloepimetaphyseal dysplasia congenital, American Journal of Medical Genetics 2005, 137A(3), 292.

Publikacje

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2017, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, , K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.