dr Jacek Wychowaniec

Stopień naukowy: 
Doktor nanotechnologii, Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania, 2017
Studia licencjackie, kierunek: matematyka i fizyka, Uniwersytet w Aberystwyth, Wielka Brytania
Zainteresowania naukowe: 
  • Biopolimery domieszkowane nanocząsteczkami jako wielofunkcyjne platformy umożliwiające dostarczanie związków terapeutycznych
  • Zjawiska wywołane ścinaniem w miękkiej materii: ciekłe kryształy, hydrożele i stopione polimery
  • Stosowanie nanomateriałów węglowych do zastosowań biomedycznych
  • Hierarchiczne tworzenie materiałów hybrydowych z elektro-magnetycznymi właściwościami
  • Samoorganizacja nanostruktur
  • Przekładanie biomateriałów na medycynę regeneracyjną
Wybrane publikacje: 

Publikacje

Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Available, 2019, 103594

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.