dr Jacek Wychowaniec

Stopień naukowy: 
Doktor nanotechnologii, Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania, 2017
Studia licencjackie, kierunek: matematyka i fizyka, Uniwersytet w Aberystwyth, Wielka Brytania
+48 739 635 969
jacek.wychowaniec@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
  • Biopolimery domieszkowane nanocząsteczkami jako wielofunkcyjne platformy umożliwiające dostarczanie związków terapeutycznych
  • Zjawiska wywołane ścinaniem w miękkiej materii: ciekłe kryształy, hydrożele i stopione polimery
  • Stosowanie nanomateriałów węglowych do zastosowań biomedycznych
  • Hierarchiczne tworzenie materiałów hybrydowych z elektro-magnetycznymi właściwościami
  • Samoorganizacja nanostruktur
  • Przekładanie biomateriałów na medycynę regeneracyjną
Wybrane publikacje: 

Publikacje

Designing peptide / graphene hybrid hydrogels through fine tuning of molecular interactions

Biomacromolecules, Just Accepted Manuscript, 2018, DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00333
J. Wychowaniec, M. Iliut, M. Zhou, J. Moffat, M. A. Elsawy, W. A. Pinheiro, J. A. Hoyland, A. F. Miller, A. Vijayaraghavan, A. Saiani

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.