dr Grzegorz Nowaczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych
+48 61 829 6708
nowag@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna mikroskopia elektronowa wysokiej rozdzielczości
  • Techniki obrazowania medycznego
  • Dynamika molekularna w układach biologicznych
  • Hydrożelowe układ dla kontrolowanego dostarczania leków
  • Środki kontrastujące do obrazowania MRI oraz FMT
Wybrane publikacje: 
  • R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga, Status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead, Environmental and Experimental Botany 2013, (87), 100-109.
  • M. Strankowski, J. Strankowska, M. Gazda, L. Piszczyk, G. Nowaczyk, S. Jurga, Thermoplastic polyurethane/(organically modified montmorillonite) nanocomposites produced by in situ polymerization, Express Polymer Letters 2012, 6(8), 610-619.
  • M. Makrocka-Rydzyk, G. Nowaczyk, S. Głowinkowski, S. Jurga, Dynamic mechanical study of molecular dynamics in ethylene-norbornene copolymers, Polymer 2010, 51(4), 908-912.
  • G. Nowaczyk, S. Głowinkowski, S. Jurga, Rheological and NMR studies of polyethylene/calcium carbonate composites, Solid State Nuclear Magnetic Resonance 2004, 25(1-3), 194-199.

Publikacje

UV-Vis-Induced Degradation of Phenol over Magnetic Photocatalysts Modified with Pt, Pd, Cu and Au Nanoparticles

Nanomaterials 2018, 8(1), 28
I. Wysocka, E. Kowalska, K. Trzciński, M. Łapiński, G. Nowaczyk, A. Zielińska-Jurek

Photocatalytically Active TiO2/Ag2O Nanotube Arrays Interlaced with Silver Nanoparticles Obtained from the One-Step Anodic Oxidation of Ti–Ag Alloys

ACS Catal., 2017, 7 (4), 2753–2764
P. Mazierski, A. Malankowska, M. Kobylański, M. Diak, M. Kozak, M. J. Winiarski, T. Klimczuk, W. Lisowski, G. Nowaczyk, A. Zaleska-Medynska

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Enhancement of Electronic and Optical Properties of ZnO/Al2O3 Nanolaminate Coated Electrospun Nanofibers

J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (9), 5124–5132
R. Viter, I. Iatsunskyi, V. Fedorenko, S. Tumenas, Z. Balevicius, A. Ramanavicius, S. Balme, M. Kempiński, G. Nowaczyk, S. Jurga, M. Bechelany

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Tuning of ZnO 1D nanostructures by atomic layer deposition and electrospinning for optical gas sensor applications

Nanotechnology, 2015, 26, 10
R. Viter, A. A.Chaaya, I. Iatsunskyi, G. Nowaczyk, K. Kovalevskis, D. Erts, P. Miele, V. Smyntyna, M. Bechelany

Characterization of poly(ethylene 2,6-naphthalate)/polycarbonate blends by DSC, NMR off-resonance and DMTA methods

European Polymer Journal, 2015, 64, 62-69
A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, G. Nowaczyk, M. Dobies, M. Szostak, J. Jurga, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.