dr inż. Martyna Michalska

Tytuł pracy: Novel CuInS quantum dots as fluorescent probes for bioimaging: synthesis and characterization

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.