dr inż. Dorota Katarzyna Flak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013
+48 61 829 6713
dorota.flak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe: synteza oraz modyfikacja ich właściwości powierzchniowych, właściwości optyczne i elektryczne, struktura elektronowa.
  • Synteza i biofunkcjonalizacja nanomateriałów oraz ich zastosowanie w biomedycynie.
  • Grafenowe kropki kwantowe jako znaczniki fluorescencyjne do bioobrazowania.
Wybrane publikacje: 
  • D. Flak, L. Yate, G. Nowaczyk, S. Jurga, Hybrid ZnPc@TiO2 nanostructures for targeted photodynamic therapy, bioimaging and doxorubicin delivery, Materials Science and Engineering C, 78, 2017, 1072–1085
  • D. Flak, L.E. Coy, G. Nowaczyk, L. Yate, S. Jurga, Tuning of photodynamic efficiency of TiO2 nanotubes against HeLa cancer cells by Fe-doping, RSC Advances, 5, 2015, 85139
  • D. Flak, A. Braun, A. Vollmer, M. Rekas, Effect of titania substitution on the electronic structure and transport properties of FSS-made Fe2O3 nanoparticles for hydrogen sensing, Sensors and Actuators B, 2013, 187, 347-355
  • D. Flak, A. Braun, B. Mun, J.B. Park, M. Parlinska-Wojtan, T. Graule, M. Rekas, Spectroscopic assessment of the role of hydrogen on surface defects, on the electronic structure and transport properties of TiO2, ZnO and SnO2 nanoparticles, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 1417-1430
  • K.A. Michalow, D. Flak, A. Heel, M. Parlinska-Wojtan, M. Rekas, T. Graule, Effect of Nb doping on structural, optical and photocatalytic properties of flame-made TiO2nanopowder, Environmental science and Pollution Research, 19, 2012, 3696-3708
  • A. Braun, Q. Chen, D. Flak, G. Fortunato, K. Gajda-Schrantz, M. Graetzel, T. Graule, J. Guo, T.-W. Huang, Z. Liu, A.V. Popelo, K. Sivula, H. Wadati, P.P. Wyss, L. Zhang, J. Zhu, Iron resonant photoemission spectroscopy on anodized hematite points to electron hole doping during anodization, ChemPhysChem, 13, 2012, 2937-2944

Publikacje

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.