mgr inż. Bartosz Kawczyński

Inżynier Gmachu - Automatyka, Mechatronika, Buliding Management Systems
Stopień naukowy: 
Magister Inżynier Automatyki i Robotyki, Specjalizacja: Automatyka, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska, 2010
+48 519 340 591
barkaw@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.