mgr Maciej Kasprzak

Stopień naukowy: 
Magister fizyki, Zakład Fizyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 661 572 885
maciej.kasprzak85@gmail.com
Promotor: prof. dr hab. Maciej Krawczyk
Zakład: Zakład Fizkyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Elektromagnetyzm
  • Fale spinowe
  • Magnonika
  • Kryształy fononiczne
  • Dynamika płynów
Wybrane publikacje: 
  • P. Gruszecki,  M. Kasprzak, A. E. Serebryannikov, M. Krawczyk and W. Śmigaj, "Microwave excitation of spin wave beams in thin ferromagnetic films", Scientific Reports, 2016, 6, 22367

Publikacje

Elastic Properties of Few Nanometers Thick Polycrystalline MoS2 Membranes: A Nondestructive Study

Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03669
B. Graczykowski, M. Sledzinska, M. Placidi, D. Saleta Reig, M. Kasprzak, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.