dr inż. Artur Jędrzak

Stopień naukowy: 
Magister Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
artur.jedrzak@gmail.com
Zainteresowania naukowe: 
  • Magnetyczne nanocząstki i aplikacja ich do celów medycznych
  • Materiały hybrydowe/kompozytowe
  • Biosensory, układy enzymatyczne i katalityczne

Publikacje

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Polydopamine grafted on an advanced Fe3O4/lignin hybrid material and its evaluation in biosensing

Applied Surface Science, 2018, 455, 455-464
A. Jędrzak, T. Rębiś, M. Nowicki, K. Synoradzki, R. Mrówczyński, T. Jesionowski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.