dr inż. Katarzyna Szcześniak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, 2015
+48 61 829 5238
k.szczesniak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Systemy dostarczania leków i kwasów nukleinowych przy użyciu nanocząstek polimerowych
 • Nanocząstki polimerowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie: synteza przy użyciu metody ATPR i charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych.
 • Synteza nanocząstek złota, modyfikacja ich powierzchni, biofunkcjonalizacja i właściwości fizykochemiczne
 • Metody kontroli wydajności procesu, jakości produktu I kinetyki fotopolimeryzacji
 • Przygotowanie i modyfikacja blend polimerowych tzw. IPN – Interpenetrating polymers network
Wybrane publikacje: 
 • Makrocka-Rydzyk M., Wegner K., Szutkowski K., Kozak M., Jurga S., Gao H., Matyjaszewski K., Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers, Zeitschrift fur Physikalische Chemie 2012, 226 (11-12), pp. 1271-1291
 • Cho H. Y., Averick S. E., Paredes E., Wegner K., Averick A., Jurga S., Das S. R., Matyjaszewski K., Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery, Biomacromolecules, 2013, 14 (5), pp. 1262-1267
 • Andrzejewska E., Marcinkowska A., Wegner K.;  Nanocomposites obtained by photopolymerization of (methacrylate monomer)/(methacrylate functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane) system, Polimery, 2010, 55, pp. 11-12
 • Park S., Cho H.Y., Wegner K., Burdynska J., Magenau A.J.D., Jurga S., Matyjaszewski K., Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization, Macromolecules, 2013, 46, pp. 5856-5860

  Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
  © 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.