dr inż. Krzysztof Tadyszak

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, specjalność: Fizyka Ciała Stałego, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
+48 61 829 6714
krztad@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR) i Obrazowanie (EPRI)
  • Piany stałe (aerożele z tlenku grafenu)
  • Magnetyzm, przewodnictwo elektryczne, elektrochemia
Wybrane publikacje: 
  • M. A. Augustyniak-Jabłokow, K. Tadyszak, M. Maćkowiak, S. Lijewski, ESR study of spin relaxation in graphene, Chemical Physics Letters 2013, 557(5), 118–122.
  • M. Yu. Yablokov, A. B. Gilman, M. A. Augustyniak-Yablokow, K. Tadyszak, A. A. Kuznetsov, An ESR study of the polymer synthesized from 1-aminonaphthalene by plasma polymerization, High Energy Chemistry 2013, 47(5), 273-275.
  • A. Gilman, M. Yablokov, M. Augustyniak-Jablokov, K. Tadyszak, A. Kuznetsov, Polymerization of 1-Naphthylamine by DC discharge, Journal of Physics: Conference Series2012, 406, 012-020.
  • M. A. Augustyniak-Jabłokow, K. Tadyszak, M. Maćkowiak, Y. V. Yablokov, EPR evidence of antiferromagnetic ordering in single-layer graphene, Physica Status Solidi - Rapid Research Letters 2011, 5(8), 271–273. 
  • S. K. Hoffmann, J. Goslar, K. TadyszakElectronic structure and dynamics of low symmetry Cu2+ complexes in kainite-type crystal KZnClSO4 3H2O: EPR and ESE studies, Journal of Magnetic Resonance 2010, 205, 293–303.

Publikacje

Adaptive Modulation Amplitude in 2D Spectral-Spatial EPR Imaging

Acta Physica Polonica A, 2018, 133 (3), 710-712
T. Czechowski, A. Samolej, M. Baranowski, A. Boś-Liedke, W. Chlewicki, J. Jurga, K. Tadyszak

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2017, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.