dr Beata Wereszczyńska

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2014
wereszczynska@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Badanie nanomateriałów jako potencjalnych środków kontrastujących w obrazowaniu MRI
Promotor: Prof. Stefan Jurga / Promotor pomocniczy: dr Tomasz Zalewski
Zakład: Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Teranostyczne nanocząstki jako środki kontrastujące w obrazowaniu MRI
  • Fantomy żelowe naśladujące tkanki w MRI
Wybrane publikacje: 
  • M. Hałupka-Bryl, M. Bednarowicz, B. Dobosz, R. Krzyminiewski, T. Zalewski, B. Wereszczyńska, G. Nowaczyk, M. Jarek, Y. Nagasaki, Doxorubicin loaded PEG-b-poly(4-vinylbenzylphosphonate) coated magnetic iron oxide nanoparticles for targeted drug delivery, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 384, 320–327

Publikacje

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.