dr Ahmet Kertmen

Stopień naukowy: 
Magister Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska, 2011
+ 48 61 829 6717
ahmet.kertmen@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i charakteryzacja nanocząstek tlenku żelaza
  • Zastosowanie nanoczątek magnetycznych jako antybakteryjnych nośników leków
  • Samoporządkujące się nanoczątki oraz gromady
Wybrane publikacje: 
  • K. Tadyszak, A. Kertmen, E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska, Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2017, 433, 254-261
  • A. Mikkelsen, J. Wojciechowski,  M. Rajňák, J. Kurimský, K. Khobaib, A. Kertmen, Z. Rozynek, Electric Field-Driven Assembly of Sulfonated Polystyrene Microspheres, Materials, 2017, 10(4), 329
  • A. Kertmen, J. Szczygelska-Tao, J. Chojnacki, J. Azo, Azoxythiacrown Ethers: Synthesis and Properties, Tetrahedron, 2013, 69 (49), 10662–10668

Publikacje

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.