dr inż. Roksana Markiewicz

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2014
+48 61 829 6706
roksana.markiewicz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza organiczna
  • Chemia celulozy
  • Ciecze jonowe – synteza, właściwości, zastosowanie
Patenty / wnioski patentowe: 
  • J. Pernak, R. Markiewicz, T. Piotrowski A. W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, Sposób otrzymywania nowych fotostabilnych kompozytów na bazie celulozy z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych, P. 407809 z dnia 7.04.2014r.
  • J. Pernak, R. Kordala, A. W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, Sposób wytwarzania fotostabilnych kompozytów celulozy i tlenku tytanu (IV) z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych, P.400205 z dnia 1.08.2012r.
  • J. Pernak, R. Kordala, 2-Metoksyoctany, 2-(2-metoksyetoksy)octany i 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octany cykloheksyloamoniowe oraz sposób ich otrzymywania, PL215490 (2010)
  • J. Pernak, R. Kordala, Octany cykloheksyloamoniowe i sposób ich otrzymywania, PL 214834 (2010)
Wybrane publikacje: 

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.