dr inż. Roksana Markiewicz

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2014
+48 61 829 6706
roksana.markiewicz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza organiczna
  • Chemia celulozy
  • Ciecze jonowe – synteza, właściwości, zastosowanie
Patenty / wnioski patentowe: 
  • J. Pernak, R. Markiewicz, T. Piotrowski A. W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, Sposób otrzymywania nowych fotostabilnych kompozytów na bazie celulozy z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych, P. 407809 z dnia 7.04.2014r.
  • J. Pernak, R. Kordala, A. W. Morawski, E. Kusiak-Nejman, Sposób wytwarzania fotostabilnych kompozytów celulozy i tlenku tytanu (IV) z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych, P.400205 z dnia 1.08.2012r.
  • J. Pernak, R. Kordala, 2-Metoksyoctany, 2-(2-metoksyetoksy)octany i 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]octany cykloheksyloamoniowe oraz sposób ich otrzymywania, PL215490 (2010)
  • J. Pernak, R. Kordala, Octany cykloheksyloamoniowe i sposób ich otrzymywania, PL 214834 (2010)
Wybrane publikacje: 

Publikacje

Evaluation of the potential of fireweed (Epilobium angustifolium L.), European goldenrod (Solidago virgaurea L.), and common broom (Cytisus scoparius L.) stems in bioethanol production

Energy Science and Engineering, 2020, 8(9), 3244-3254
M. Smuga-Kogut, D. Szymanowska, R. Markiewicz, T. Piskier, J. Kobus-Cisowska, J. Cielecka-Piontek, H. Schöne

Chemistry of polydopamine analogues

Polymer International, 2016, 65, 11, 1288–1299

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.