dr Tomasz Zalewski

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007
Dyscyplina naukowa: fizyka, biofizyka, fizyka medyczna
+48 61 829 6708
tomekz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
  • Bioobrazowanie z użyciem rezonansu magnetycznego
  •  Spektroskopia NMR
  •  Dynamika molekularna w układach biologicznych
  •  Środki kontrastujące do obrazowania MRI oraz FMT
Wybrane publikacje: 
  • T. Zalewski, P. Lubiatowski, J. Jaroszewski, E. Szcześniak, S. Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga, Scaffold-aided repair of articular cartilage studied by MRI, Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2008, 21(3), 177-185.
  • M. Garnczarska, T. Zalewski, Ł. Wojtyla, A comparative study of water distribution and dehydrin protein localization in maturing pea seeds, Journal of Plant Physiology 2008, 165(18), 1940-1946.
  • M. Garnczarska, T. Zalewski, M. Kempka, Changes in water status and water distribution in maturing lupine seeds studied by MR imaging and NMR spectroscopy, Journal of Experimental Botany 2007, 58(14), 3961-3969.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.