Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Członek Rady Naukowej i Rady CNBM
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Medycznych
Profesor Nauk Medycznych
Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
+48 61 848 7202
slomski@up.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Przygotowywanie konstrukcji genowych zawierających geny człowieka, nanowprowadzanie do komórek bakterii i zwierząt, w tym dużych zwierząt oraz przygotowywanie innych konstrukcji genowych dla systemów prokariotycznych i eukariotycznych
  • Charakterystyka nowych genów człowieka, zwierząt i roślin
  • Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa w oparciu o badania DNA
  • Diagnostyka molekularna chorób człowieka
  • Bioobrazowanie
Wybrane publikacje: 
  • A. Woźniak, D. Lipiński B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, Z. Smorąg, M. Szalata, U. Mazurek, J. Zeyland, R. Slomski, Double transgenic pigs with combined expression of human α1,2-fucosyltransferase and α-galactosidase designed to avoid hyperacute xenograft rejection, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2014, 62, 411-422.
  • J. Mikołajczyk-Stecyna, A. Korcz, R. Słomski, M. Gabriel, K. Pawlaczyk, G. Oszkinis, Risk factors in abdominal aortic aneurysm and aortoiliac occlusive disease and differences between them. Scientific Reports 2013, 3, 3528
  • A. Hnatyszyn, K. Wielgus, M. Kaczmarek-Rys, M. Skrzypczak-Zielinska, M. Szalata, J. Mikolajczyk-Stecyna, J. Stanczyk, I. Dziub, A. Mikstacki, R. Slomski Interleukin-1 Gene Polymorphisms in Chronic Gastritis Patients Infected with Helicobacter pylori as Risk Factors of Gastric Cancer Development, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2013, 61(6), 503-512.
  • W. Horst-Sikorska, J. Dytfeld, A. Wawrzyniak, M. Marcinkowska, M. Michalak, E. Franek, L. Napiórkowska, N. Drwęska, R. Słomski, Vitamin D receptor gene polymorphisms, bone mineral density and fractures in postmenopausal women with osteoporosis, Molecular Biology Reports 2013, 40(1), 383-90.
  • J. Zeyland, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, A. Woźniak, D. Lipiński, Transgenic pigs designed to express human α-galactosidase to avoid humoral xenograft rejection, Journal of Applied Genetics 2013, 54(3), 293-303.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.