dr Oliwia Zakerska-Banaszak

Tytuł pracy: Wysoce wydajne sekwencjonowanie DNA - nowa platforma diagnostyczna do badania podatności pacjentów na środki anestetyczne

Publikacje

Impact of CYP2E1, GSTA1 and GSTP1 gene variants on serum alpha glutathione S-transferase level in patients undergoing anaesthesia

BMC Medical Genetics, 2016, DOI: 10.1186/s12881-016-0302-6
A. Mikstacki, M. Skrzypczak-Zielinska, O. Zakreska-Banaszak, B. Tamowicz, M. Skibinska, M. Molinska-Glura, M. Szalata, R. Słomski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.