dr inż. Grażyna Bartkowiak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych
Zainteresowania naukowe: 
  • Chemia pochodnych uracylu, tiouracylu i kwasu orotowego
  • Synteza związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
  • Analiza spektroskopowa właściwości otrzymanych połączeń
  • Chemia supramolekularna, związki kompleksowe
Wybrane publikacje: 
  • G. Bartkowiak, G. Schroeder, Electrospray ionization mass spectrometry of lanthanide(III) complexes with 2,6-diacetylpyridine bis-4-N-ethylthiosemicarbazone, Inorganic Chemistry Communications 2012, 20, 54-59.
  • G. Bartkowiak, E. Wyrzykiewicz, G. Schroeder, Electron ionization-induced mass spectral study of 5-methylenecarboxy (5-methylenecarbonylalkoxy)-2-thio-(2-alkoxycarbonylalkylthio)uracilsand 3-oxothiazolo-[3,2-a]-pyrimidine-6-methylenecarbonylalkoxy-5-ones, European Journal of Mass Spectrometry 2010, 16 (2), 187-198.
  • G. Bartkowiak, Differentiation of 2-alkylthioorotic acids, methyl and ethyl 2-alkylthioorotates and hydrazides of 2-alkylthioorotic acids by using electron ionization mass spectra, European Journal of Mass Spectrometry 2008, 14, 27-35.
  • G. Bartkowiak, Electron ionization induced mass spectral study of 2-alkylthio- and 4-alkylthio-5-bromouracils, Rapid Communications in Mass Spectrometry 2005, 19, 1207-1212.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.