Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5931
agjozef@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Goździckiej-Józefak to: 1.) Rak szyjki macicy: identyfikacja czynników komórkowych współdziałających z wirusem HPV w procesie kancerogenezy, (opracowanie metod detekcji zakażeń wirusowych w materiale klinicznym, przygotowanie testów ELISA do identyfikacji przeciwciał przeciw białkom wirusa HPV- test ten ma ważne znaczenie przy analizie skuteczności szczepień przeciw HPV oraz w terapii zakażeń, markery molekularne raka szyjki macicy); 2.) Identyfikacja białek roślinnych o aktywności przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej – białka roślinne zdolne do indukcji apoptozy w komórkach roślinnych- PATENT), 3.) Fagoterapia – poszukiwanie lizyn fagowych jako potencjalnych czynników w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
 
Patenty / wnioski patentowe: 
 • A. Goździcka-Józefiak, Sposób otrzymywania ekstraktu o działaniu antypatogennym i mitogennym, patent PL 178803 B1;
 • A. Goździcka-Józefiak, E. Fik, W. Kędzia, I. Mirska, Glikoproteina o działaniu bakteriobójczym oraz sposób jej otrzymania, PL 181449;
 • A. Goździcka-Józefiak, E. Fik, J. Warchoł, M. Cholewa-Wołuń, Sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, PL 197869
   
 
Wybrane publikacje: 
 • M. Myga-Nowak, J. Pacholska-Bogalska, W. Kwaśniewski, A. Kwasniewska, A. Goździcka-Józefiak, Proliferation of cells and expression of RARs and HPV viral E6 and E7 proteins in cervical cancer cell lines after treatment with ATRA., Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011, 1, 145-150.
 • R. Nawrot, M. Woluń-Cholewa, W. Białas, D. Wyrzykowska, S. Balcerkiewicz, A. Goździcka-Józefiak, Cytotoxic activity of protein isolated from extracts of Cordalis cava tubers in human cervical carcinoma HeLa cells, BMC Complementary and Alternative Medicine 2010,10:78.
   
   
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.