dr Łukasz Popenda

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 2008
+48 61 829 6707
lukasz.popenda@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biomolekularna spektroskopia NMR
  • Struktura, dynamika oraz oddziaływania kwasów nukleinowych oraz białek
  • Bioinformatyka
Wybrane publikacje: 
  • J. Brzezinska, Z. Gdaniec, L. Popenda, W. T. Markiewicz, Polyaminooligonucleotide: NMR structure of duplex DNA containing N-[4,9,13-triazatridecan-1-yl]-2’-deoxycytidine - a nucleoside with spermine residue, Biochimica and Biophysica Acta 2014, 1840(3), 1163-1170.
  • L. Popenda, L. Bielecki, Z. Gdaniec, R. W. Adamiak,  Structure and dynamics of adenosine bulged RNA duplex reveals formation of the dinucleotide platform in the C:G-A triple, Arkivoc 2009, 3, 130-144
  • L. Popenda, R. W. Adamiak, Z. Gdaniec, Bulged adenosine influence on the RNA duplex conformation in solution, Biochemistry 2008, 47(18), 5059-5067.

Publikacje

Identification of a biliverdin geometric isomer by means of HPLC/ESI–MS and NMR spectroscopy. Differentiation of the isomers by using fragmentation “in-source”

Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 2018, 149 (6), 995-1002
R. Frański, B. Gierczyk, Ł. Popenda, M. Kasperkowiak, T. Pędzinski

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

Variants of the 5′-terminal region of p53 mRNA influence the ribosomal scanning and translation efficiency

Scientific Reports 8, 2018, 1533
P. Zydowicz-Machtel, A. Swiatkowska, Ł. Popenda, A. Gorska, J. Ciesiołka

The influence of anchoring group position in ruthenium dye molecule on performance of dye-sensitized solar cells

Dyes and Pigments Volume, 2018, 150, 335–346
M. Zalas, B. Gierczyk, A. Bossi, P. R. Mussini, M. Klein, R. Pankiewicz, M. Makowska-Janusik, Ł. Popenda, W. Stampor

Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents

New J. Chem., 2017, 41, 3586-3594
A. Tillo, D. T. Mlynarczyk, Ł. Popenda, B. Wicher, M. Kryjewski, W. Szczolko, S. Jurga, J. Mielcarek, M. Gdaniec, T. Goslinski, E. Tykarska

Multiwalled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode – effect of nitro peripheral groups on electrochemical properties

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, 21, 1-7
M. Falkowski, T. Rebis, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

First Example of a Diazepinoporphyrazine with Dendrimeric Substituents

Tetrahedron Letters, 2017, 58 (8), 758-761
E. Wieczorek, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Gośliński

Chiral, triformylphenol-derived salen-type [4 + 6] organic cages

Organic & Biomolecular Chemistry, 2016, 31
M. Pertyk, J. Szymkowiak, B. Gierczyk, G. Spólnik, Ł. Popenda, A. Janiak, M. Kwit

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2016, 127, 110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Dendrimeric Sulfanyl Porphyrazines: Synthesis, Physico-Chemical Characterization, and Biological Activity for Potential Applications in Photodynamic Therapy

ChemPlusChem, 2016, 10.1002/cplu.201600051
D. T. Mlynarczyk, S. Lijewski, M. Falkowski, J. Piskorz, W. Szczolko, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, K. Konopka, Nejat Dzgnes, J. Mielcarek, T. Goslinski

Fluoro-substituted 2-formylphenylboronic acids: Structures, properties and tautomeric equilibria

Journal of Fluorine Chemistry, 2016, 1–8
K. Kowalska, A. Adamczyk-Woźniak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, E. Kaczorowska, Ł. Popenda, G. Schroeder, A. Sikorski, A. Sporzyński

Synthesis, characterization and photophysical properties of novel 5,7-disubstituted-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles

Journal of Molecular Structure 2016, 1110, 208–214
E.Wieczorek, M. Gierszewski, Ł. Popenda, E. Tykarska, M. Gdaniec, S. Jurga, M. Sikorski, J. Mielcarek, J. Piskorz, T. Goslinski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.