dr Igor Zhukov

Stopień naukowy: 
Doktor Biofizyki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Polska, 2001
+48 22 592 2038
igor@ibb.waw.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Analiza strukturalna białek w roztworze na podstawie danych uzyskanych za pomocą spektroskopii NMR
  • Badania procesów dynamiki molekularnej szkieletu białkowego na podstawie danych relaksacji otrzymanych dla jąder 15N. Analiza oddziaływań białek z ligandami oraz biomolekulami w roztworze
  • Wprowadzenie nowoczesnych wielowymiarowych eksperymentów NMR dla szybkiego wyznaczania struktury przestrzennej białek w roztworze
     
Wybrane publikacje: 
  • A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic, Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes 2013, 1828, 2609-2619.
  • M. Lenarcic-Zivkovic, M. Zareba-Koziol, L. Zhukova, J. Poznanski, I. Zhukov, A. Wyslouch-Cieszynska, Post-translational S-Nitrosylation is an endogenous factor fine tuning the properties of human S100A1 protein, Journal of Biological Chemistry 2012, 287, 40457-40470.
  • I. Biljan, G. Giachin, G. Ilc, I. Zhukov, J. Plavec, G. Legname, Structural basis for the protective effect of the human prion protein carrying the dominant-negative E219K polimorphism, Biochemical Journal 2012, 446, 243-251.
  • M. Nowakowski, L. Jaremko, M. Jaremko, I. Zhukov, A. Belczyk, A. Bierzynski, A. Ejchart, Solution NMR structure and dynamics of human apo-S100A1 protein, Journal of Structural Biology 2011, 174, 391-399.

Publikacje

The RxLR Motif of the Host Targeting Effector AVR3a of Phytophthora 4 infestans Is Cleaved Before Secretion

The Plant Cell Online, 2017, 29 (5)
S. Wawra, F. Trusch, A. Matena, K. Apostolakis, U. Linne, I. Zhukov, J. Stanek, W. Koźmiński, I. Davidson, Ch. J. Secombes, P. Bayer, P. van West

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.