Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych
Profesor Nauk Fizycznych
Kierownik Zakładu Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5235
msb@amu.edu.pl

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.