Sensory


Jednym z czołowych tematów Centrum NanoBiomedycznego są urządzenia sensoryczne oparte na nowych nanomateriałach, takich jak tlenki metali, dwuwymiarowe węgliki metali przejściowych, nanostruktury na bazie krzemu i węgla.
Detektory, używane są w wielu zastosowaniach, takich jak wykrywanie toksycznych i łatwopalnych gazów, monitorowanie emisji z pojazdów i innych procesów spalania, analiza oddechu w diagnostyce medycznej oraz kontrola jakości w przemyśle chemicznym, spożywczym i kosmetycznym.

Powszechna miniaturyzacja urządzeń elektronicznych wymaga opracowania nowych technologii stosujących nowe nanomateriały. Co więcej, wciąż pozostaje wiele wyzwań związanych z optymalizacją czułości detektorów, selektywnością, szybkością reakcji i stabilnością.

Mechanizm działania takich urządzeń może różnić się w zależności od badanego związku. Obecnie trzy różne grupy zadań samodzielnie pracują nad rozwojem optycznych i chemo-rezystywnych detektorów gazowych oraz biosensorów.
W przypadku optycznych detektorów gazowych, jako pierwsi zbadaliśmy zdolność trójwymiarowego kompozytu poliakrylonitryl/ZnO - przygotowanego przez elektrospinning oraz osadzanie warstwy atomowej (ALD) - jako nowego materiału o dużej powierzchni - w celu zwiększenia wydajności detektorów optycznych do wykrywania lotnych związków organicznych (VOC).

Wraz z współpracownikami Politechniki Gdańskiej pracujemy nad chemo-rezystywnymi detektorami gazów na bazie kompozytów struktur dwuwymiarowych, mianowicie tlenku grafenu, zredukowanego tlenku grafenu, wielowarstwowych nanorurek węglowych i po raz pierwszy - dwuwymiarowych węglików tytanu - strukturach MXenes.

Ponadto, zaproponowaliśmy nową koncepcję nanokompozytów Au/PSi wytwarzanych metodami chemicznymi i elektrochemicznymi w celu otrzymania optycznego biosensora, który został zastosowany do wykrywania aflatoksyny B1 (AFB1) - jednej z najbardziej niebezpiecznych aflatoksyn, która wywołuje wiele efektów toksycznych.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.