Nanomateriały


Obszar badawczy NANOMATERIAŁY zajmuje się projektowaniem, otrzymywaniem i funkcjonalizacją szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości (OD, 1D, 2D i 3D) w tym:

 • metalicznych: Au, Ag, Cu,
 • tlenków metali: ZnO, TiO2, CuO, Cu2O, Fe2O3, Fe3O4, Gd2O3,
 • kropek kwantowych: Cu2O, CuInS/ZnS,  GQDs, CQDs,
 • fosforanów:  hydroksyapatyt i jego pochodne,
 • węglowych: nanorurek węglowych, grafenu, tlenku grafenu,
 • organiczne: kubosomy, liposomy, sfery z polidopaminy, dendrymery,
 • hybrydowych np. Fe3O4 pokryte polidopaminą, MOF,
 • w postaci materiałów warstwowych: stopy Heuslera, węgliki, azotki, FexOy, TiO2, ZnO,
 • hierarchicznych i porowatych: ZnO, MOF, MSNs.
W celu nadania nowych właściwości ww. układy poddawane są funkcjonalizacji mającej na celu:
 • zmianę stabilność/hydrofilowości/hydrofobowości/ładunku powierzchniowego,
 • nadanie multimodalności (np. układy typu rdzeń-otoczka),
 • otrzymanie hybryd o unikatowych właściwościach fizycznych/chemicznych/biologicznych.
Wybrane nanomateriały otrzymane w CNBM:

Nanocząstki złota (Au)

Nanocząski srebra (Ag)                                                                  Nanocząstki miedzi (Cu)

 
Nanocząstki Fe3O4/Ag                                                                    Nanocząstka magnetytu otoczona krzemionką


Nanocząstki mezoporowatej krzemionki (MSNs)                  Nanocząstki TiO2


Tlenek cynku w postaci nanocząstek i układów hierarchicznych


Mikrostruktura hydrożeli otrzymanych z srebra i nanoczastek tlenków żelaza oraz hybrydowe materiały MOF

 
Włókna poliwinylopyrrolidonu (PVP)                                         Grafenowe kropki kwantowe (GQDs)


Pianki grafenowe


Sfery wykonane z polidopaminy


Liposomy                                                                                            Porowate struktury rdzeń otoczka Cu/Au


Nanolaminaty TiO2/Al2O3                                     Cienka warstwa stopu Heuslera Co2MnSn osadzona na podłożu HOPG

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.