Jesteś tutaj

Ogłoszenia


Archiwum

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizyko-chemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych.

czytaj więcej

Praca badawcza będzie prowadzona w Centrum NanobioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: - Synteza stałociałowych materiałów jonowych - Analiza własności wytworzonych materiałów z wykorzystaniem metod rentgenografii, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, mikroskopii i kalorymetrii - Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych - Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

czytaj więcej

We are looking for a highly motived PhD student to carry out a research project under the supervision of Dr Sergio E Moya at the NanoBioMedical Center, the Adam Mickiewicz University, Poznan, the project is implemented under the program OPUS 17 National Science Centre Poland.

czytaj więcej

We are looking for two motivated post doctoral researchers interested in working with soft materials for nanomedicine under the framework of an OPUS 17 National Science Centre Poland, project supervised by Dr. Sergio E. Moya at the NanoBiomedical Center at , the Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

czytaj więcej

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności do obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. Obszar badań podstawowych realizowanych w projekcie będzie obejmował analizę struktury kubosomów, zjawisk w obrębie interfazy: kubosom – środowisko zewnętrzne oraz interakcji z układami biologicznymi.

czytaj więcej

Dwa stypendia są oferowane kandydatom z tytułem magistra fizyki, chemii lub dziedzin pokrewnych. Kandydaci wezmą udział w projekcie "Understanding the Interface of Polydopamine and Semiconductor Nanomaterials for Photocatalytic Water Splitting"

czytaj więcej

Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer). Układy zostaną wytworzone na bazie tlenków m.in.: OsO2, RuO2, Fe3O4, IrO2 oraz biopolimerów, takich jak: chitozan, chityna, celuloza, polinorepinefryna. Otrzymane platformy poddane zostaną wnikliwej analizie fizykochemicznej, morfologiczno-mikrostrukturalnej oraz szczegółowym badaniom elektrochemicznym.

czytaj więcej

We regret very much to inform you that the 11th international conference NanoTech Poland 2020, Poznań, June 3rd - 7th, due to the escalation of COVID-19 coronavirus in Poland and worldwide, is canceled.

czytaj więcej

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

czytaj więcej

“In-Vitro Biological Fate And Protein Corona Studies Of Advance Polymeric Nano carriers” the project is implemented under the program OPUS 17 National Science Centre Poland

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl