Prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 5189
rku@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
Głównym obszarem zainteresowań badawczych prof. Ryszarda Krzyminiewskiego jest fizyka medyczna,a w szczególności spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i spektroskopia podwójnego rezonansu elektronowo-jądrowego (ENDOR) oraz ich zastosowania w badaniu struktury elektronowej wolnych rodników w biologicznie aktywnych związkach chemicznych, przetwarzanie elektrofizjologicznych sygnałów i monitoring telemedyczny. Jest ekspertem w technikach zwiększających rozdzielczość spektralną EPR i ENDOR jak również w diagnostyce EKG. Prof. Krzyminiewski jest pomysłodawcą sieci telemedycznej MONTE, która w oparciu o zastosowaniem pulsoksymetrów monitoruje stanu zdrowia pacjentów łącząc ich przez Internet z opiekującymi się nimi lekarzami. Jest autorem ponad 80 publikacji w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także zaangażowany w szereg projektów naukowych. Prof. Krzyminiewski jest członkiem Towarzystwa Fizyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Spektroskopii EPR, Międzynarodowego Towarzystwa Spektroskopii EPR, Międzynarodowego Stowarzyszenia Telemedycyny i E-zdrowia, Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrokardiologicznego.
 
Wybrane publikacje: 
  • T. Czechowski, R. Krzyminiewski, J. Jurga, W. Chlewicki, Two dimensional imaging of two types of radicals by the CW-EPR method, Journal of Magnetic Resonance 2008, 190, 52-59.
  • B. Dobosz, R. Krzyminiewski Characteristic of paramagnetic centers in burnt clay and pottery by the EPR method, Radiation Measurements 2007, 42, 213-219.
     
 

Publikacje

Computer enhancement of ESR spectra of magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, vol. 407, 114-121

EPR spectroscopy and imaging of TEMPO-labeled magnetite nanoparticles

Current Applied Physics, 2014, 14(5), 798-804
R. Krzyminiewski, T. Kubiak, B. Dobosz, G. Schroeder, J. Kurczewska

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.