Prof. dr hab. Ryszard Czajka

Członek Rady Naukowej i Rady CNBM
Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
+48 61 665 3234, 3162
ryszard.czajka@put.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Nanotechnologia
 • Fizyka powierzchni
 • Właściwości strukturalne powierzchni stałych
 • Nanostruktury (klastry)
 • Materiały hybrydowe (organiczno-nieorganiczne)
 • Techniki powierzchniowo czułe.
   
Wybrane publikacje: 
 • A. Wykrota, W. Koczorowski, R. CzajkaFunctionalization of Si(100) Surface by means of Benzonitrile Molecules using home-made UHV Molecular Evaporator, Materials Science in Semiconductor Processing 2014, 17, 168-172.
 • M. Bazarnik, J. Henzl, R. Czajka, K. Morgenstern, Light driven reactions of single physisorbed azobenzenes, Chemical Communications 2011, 47, 7764–7766.
 • W. Koczorowski, M. Bazarnik, M. Cegiel, A. Petroutchik, A. Wawro, R. Czajka, STM/STS characterization of platinum silicide nanostructures grown on a Pt(111) surface, Applied Surface Science 2010, 256, 4215–4219.
 • M. Bazarnik, M. Cegiel, P. Biskupski, M. Jazdzewska, S. Mielcarek, M. Sliwinska-Bartkowiak, R.Czajka, STM/STS investigation of carbon nanotubes deposited on Bi2Te3 surface, Central European Journal of Physics 2009, 7(2), 291-294.
 • A. Wawro, S, Suto, R. Czajka, A. Kasuya, Solid state reaction of Fe with Si (111) vicinal surface: splitting of bunched steps, Nanotechnology 2008, 19(20) 205706.
   

Publikacje

Morphology and Magnetic Properties of Fe3O4-alginic acid Nanocomposites

Materials and Technology, 2014, 48(5), 675-678
M. Kaźmierczak, K. Pogorzelec-Glaser, K. Pogorzelec-Glaser, S. Jurga, Ł. Majchrzycki, M. Nowicki, R. Czajka, F. Matelski, R. Pankiewicz, B. Łęska, L. Kępiński, B. Andrzejewski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.