mgr inż. Jakub Szewczyk

Stopień naukowy: 
Magister Inżynieri Materiałowej, Licencjat z Technologii Chemicznej, Wydział Ceramiki i Inżynierii Materiałowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Tytuł pracy magisterskiej: "The influence of pyrolysis parameters on structure, microstructure and oxidation resistance of coatings based on SiAlOC glasses."
Specjalność: Materiały funkcjonalne
+48 570 468 587
jakub.szewczyk@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Development and characterization of biomimetic polymer/semiconductor laminar heterojunctions for efficient photocatalytic water splitting
Promotor: dr hab. inż. Emerson Coy, prof. UAM
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Cienkie powłoki funkcjonalne
  • Fotokatalizatory do rozszczepiania wody
  • Mikroskopia elektronowa
  • Badanie struktury materiałów
Wybrane publikacje: 
  • Bik, M., Szewczyk, J., Jeleń, P., Długoń, E., Simka, W., Sowa, M., Tyczkowski, J., Balcerzak, J., Bik, E., Mroczka, K., Leśniak, M., Barańska, M. and Sitarz, M. Optimization of the formation of coatings based on SiAlOC glasses via structural, microstructural and electrochemical studiesElectrochimica Acta, 2019, 309, p. 44–56.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.