Jesteś tutaj

Ogłoszenia


Archiwum

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności do obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. Obszar badań podstawowych realizowanych w projekcie będzie obejmował analizę struktury kubosomów, zjawisk w obrębie interfazy: kubosom – środowisko zewnętrzne oraz interakcji z układami biologicznymi.

czytaj więcej

Dwa stypendia są oferowane kandydatom z tytułem magistra fizyki, chemii lub dziedzin pokrewnych. Kandydaci wezmą udział w projekcie "Understanding the Interface of Polydopamine and Semiconductor Nanomaterials for Photocatalytic Water Splitting"

czytaj więcej

Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer). Układy zostaną wytworzone na bazie tlenków m.in.: OsO2, RuO2, Fe3O4, IrO2 oraz biopolimerów, takich jak: chitozan, chityna, celuloza, polinorepinefryna. Otrzymane platformy poddane zostaną wnikliwej analizie fizykochemicznej, morfologiczno-mikrostrukturalnej oraz szczegółowym badaniom elektrochemicznym.

czytaj więcej

We regret very much to inform you that the 11th international conference NanoTech Poland 2020, Poznań, June 3rd - 7th, due to the escalation of COVID-19 coronavirus in Poland and worldwide, is canceled.

czytaj więcej

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

czytaj więcej

“In-Vitro Biological Fate And Protein Corona Studies Of Advance Polymeric Nano carriers” the project is implemented under the program OPUS 17 National Science Centre Poland

czytaj więcej

Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego.

czytaj więcej

Doktorant będzie zaangażowany w syntezę nanocząstek polimerowych, ich funkcjonalizację i opłaszczanie błonami komórkowymi. Nanocząstki te będą następnie wykorzystywane przez Doktoranta w badaniach biologicznych obejmujących analizę wnikania do komórek i ocenę żywotności komórek po zastosowaniu chemio- i fototerapii.

czytaj więcej

Preparatyka nanostruktur tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych w warunkach ultra-wysokiej próżni wraz z badaniem struktury oraz właściwości elektronowych, katalitycznych i magnetycznych wytworzonych nanostruktur.

czytaj więcej

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizykochemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych.

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl