Jesteś tutaj

Ogłoszenia


Archiwum

Preparatyka nanostruktur tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych w warunkach ultra-wysokiej próżni wraz z badaniem struktury oraz właściwości elektronowych, katalitycznych i magnetycznych wytworzonych nanostruktur.

czytaj więcej

Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizykochemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych.

czytaj więcej

The Organizing Committee of the NanoTech Poland 2019, 5th-8th June 2019 held in Poznań, has a great pleasure to invite you to attend this scientific event and to enjoy the community of professionals in the field of nanoscience and nanotechnology.

czytaj więcej

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności dla obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego.

czytaj więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z partnerami, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, zgodnie z założeniami projektu oraz Umową Partnerską ogłasza nabór uzupełniający na: „Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”

czytaj więcej

Poszukiwany Wykonawca do realizacji obliczeń metodą teorii funkcjonału gęstości (DFT) struktury oraz właściwości elektronowych i magnetycznych ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza.

czytaj więcej

Poszukiwany Wykonawca do realizacji badań naukowych z zakresu preparatyki oraz charakteryzacji metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i spektroskopii tunelowej (STS) w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożu monokrystalicznym.

czytaj więcej

Staż będzie okazją do prowadzenia nowatorskich badań w zakresie dynamiki NMR na nowoczesnych spektrometrach umożliwiających pomiary: dyfuzji oraz mikroobrazowania MRI czy badań fazy skondensowanej jak również cieczy i roztworów, wyposażone w układy VT (Variable temperature) umożliwiające wykonywanie eksperymentów w szerokim zakresie temperatur. W ramach projektu stosowane będą również techniki uzupełniające (DSC, BDS itp.).

czytaj więcej

Oferta stypendium magisterskiego w projekcie "Multifunctional ultrathin Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) and Fe(x)N(y) films with unique electronic, catalytic and magnetic properties". Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Doktorant będzie zaangażowany w badania właściwości biologicznych, w tym analizę cytotoksyczności oraz wpływ na morfologię komórek i bioobrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej.

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl