Oferta pracy dla magistranta w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

16.05.2019
Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie właściwości fizykochemicznych ultracienkich (1-2 warstwy atomowe) warstw tlenków, siarczków i azotków żelaza na podłożach monokrystalicznych.

Tlenki, siarczki i azotki metali wykazują unikatowe właściwości elektronowe, katalityczne i magnetyczne, które mogą znaleźć potencjalne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Badania naukowe w ramach projektu są realizowane z użyciem ultra-wysokopróżniowych (UHV) metod badawczych, takich jak skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), dyfrakcja elektronów niskiej energii (LEED) czy spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS), a także z wykorzystaniem metod chromatograficznych i magnetometrycznych. Dodatkowo część badań jest realizowana we współpracy z grupami badawczymi z Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie (Niemcy), Università degli studi di Genova (Włochy) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W PONIŻSZYM PLIKU:
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.