mgr inż. Dominika Tubacka

Stopień naukowy: 
Magister Inżynier, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria bioprocesów i biomateriałów, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
Tytuł pracy inżynierskiej: „Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolu obecnego w kosmetykach techniką LC/UV-Vis”
Tytuł pracy magisterskiej: „Oznaczanie zawartości kapsaicynoidów w suplementach diety techniką HPLC_FD”
dominika.tubacka@amu.edu.pl
Tytuł pracy: praca doktorska realizowana w ramach projektu: „Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych”
Promotor: dr hab. Kosma Szutkowski, prof. UAM
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza, modyfikacja oraz charakterystyka elektrolitów stałociałowych
  • Strukturalne przemiany fazowe

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.