Zapytanie ofertowe dot. badań katalizatorów jednoatomowych Fe/Gr/Ru(0001)

12.04.2023
Wykonanie prac eksperymentalnych polegających na wytworzeniu modelowych katalizatorów jednoatomowych Fe/Gr/Ru(0001) i określeniu ich właściwości elektronowych

Okres realizacji: 01.05.2023-31.08.2023

Forma umowy: Umowa o dzieło

Wynagrodzenie: 16000 PLN brutto (lub brutto brutto w przypadku pracowników UAM)

List motywacyjny wraz z CV uwzględniającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji należy przesłać w terminie 20.04.2023 do godz. 10:00 na adres e-mail: lewandowski@amu.edu.pl

Wytworzenie modelowych katalizatorów jednoatomowych Fe/Gr/Ru(0001) w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV), określenia struktury i właściwości elektronowych katalizatorów przy użyciu skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej (STM/STS), dyfrakcji elektronów niskiej energii (LEED) oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS), analiza uzyskanych wyników i przedstawienie ich w formie raportu

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.