mgr Justyna Iżykowska

Stopień naukowy: 
Magister Biofizyki, specjalność Biofizyka Nano-Bio-Medyczna, Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013
Tytuł pracy: Badanie wpływu kopolimerów trójblokowych z grupy pluroników na stopień zdyspergowania oraz stabilizację wielościennych nanorurek węglowych w wodzie
Promotor: Prof. dr hab. Stefan Jurga / dr Maria Dobies
Zakład: Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Dynamika molekularna polimerów
  • Dyspersja nanorurek węglowych (CNTs) w roztworach wodnych
  • Optometria

Publikacje

The Dispersion of Water Proton Spin-Lattice Relaxation Rates in Aqueous Solutions of MWCNTs Stabilized via Alkyloxymethylimidazolium Surfactants

The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121 (21), 11839–11850
M. Dobies, J. Iżykowska, M. Wilkowska, A. Wozniak-Braszak, K. Szutkowski, A. Skrzypczak, S. Jurga, M. Kozak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.