dr Valerii Myndrul

valeriimyndrul@onu.edu.ua
Tytuł pracy: Opracowanie nowych biosensorów optycznych bazujących na kompozytach nanostrukturyzowanego krzemu i tlenków metali
Zainteresowania naukowe: 
 • Spektroskopia optyczna
 • Biotechnologia i biosensory
 • Technologia  trawienia mokrego
 • Mikroskopia sił atomowych
 • Skaningowa mikroskopia elektronowa
 • Dyfrakcja rentgenowska
 • Litografia laserowa
Wybrane publikacje: 
 • Valerii Myndrul, Roman Viter, Maryna Savchuk, Nelya Shpyrka, Donats Erts, Daniels Jevdokimovs, Viesturs Silamiķelis, Valentyn Smyntyna, Arunas Ramanavicius, Igor Iatsunskyi Porous silicon photoluminescence biosensor for rapid and sensitive detection of Ochratoxin A Biosensors & Bioelectronics, Vol: 102, Pages 661-667, 2018. DOI10.1016/j.bios.2017.11.048
 • Myndrul Valerii; Viter Roman; Savchuk Maryna; Koval Maryna; Starodub Nikolay; Silamiķelis Viesturs; Smyntyna Valentyn; Ramanavicius Arunas; Iatsunskyi Igor Gold Coated Porous Silicon Nanocomposite as a Substrate for Photoluminescence-Based Immunosensor Suitable for the Determination of Aflatoxin B1 Talanta, Vol: 175, Pages 297-304, 2017. DOI10.1016/j.talanta.2017.07.054
 • Yulia Melnyk; Karyna Pavlova; Valerii Myndrul; Roman Viter; Valentyn Smyntyna; Igor Iatsunskyi Porous silicon photoluminescence biosensor for rapid and sensitive detection of toxins Proc. SPIE 10364, Organic Sensors and Bioelectronics X, 103640V (25 August 2017). DOI: 10.1117/12.2273144
 • Mykola Pavlenko; Valerii Myndrul; Igor Iatsunskyi; Stefan Jurga; Valentyn Smyntyna Study on structural and optical properties of TiO2 ALD coated silicon nanostructures Proc. SPIE 9884, Nanophotonics VI, 98842H (21 April 2016). DOI: 10.1117/12.2227122
 • Igor Iatsunskyi; Stefan Jurga; Valentyn Smyntyna; Mykolai Pavlenko; Valeriy Myndrul; Anastasia Zaleska Raman spectroscopy of nanostructured silicon fabricated by metal-assisted chemical etching Proc. SPIE 9132, Optical Micro- and Nanometrology V, 913217 (1 May 2014). DOI: 10.1117/12.2051489

Publikacje

MXene nanoflakes decorating ZnO tetrapods for enhanced performance of skin-attachable stretchable enzymatic electrochemical glucose sensor

Biosensors and Bioelectronics, 2022, 207, 114141
V. Myndrul, L. E. Coy, N. Babayevska, V. Zahorodna, V. Balitskyi, I. Baginskiy, O. Gogotsi, M. Bechelany, M. T. Giardi, I. Iatsunskyi

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.