dr Iaroslav Gnilitsky

Stopień naukowy: 
Doktor Inżnierii Innowacyjnej, Wydział Nauk Inżynieryjnych, Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia, Modena, Włochy
+48 796 151 312
jargri@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Lasery femtosekundowe;
  • Ultrakrótkie oddziaływanie laser-materia;
  • Indukowane laserem okresowe struktury powierzchni;
  • Powierzchnie biomimetyczne;
  • Powierzchniowy rezonans plazmonowy.
Wybrane publikacje: 
  • I. Gnilitskyi, M. Pogorielov, R. Viter, A. M. Ferraria, A. P. Carapeto, O. Oleshko, L. Orazi, O. Mishchenko, "Cell and tissue response to nanotextured Ti6Al4V and Zr implants using high-speed femtosecond laser-induced periodic surface structures", Nanomedicine, 102036 (2019). [ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1549963419301200 ]
  • I. Gnilitskyi, V. Gruzdev, N. M. Bulgakova, T. Mocek and L. Orazi, “Mechanisms of high-regularity periodic structuring of silicon surface by sub-MHz repetition rate ultrashort laser pulses”, Applied Physics Letters, 109, 143101, doi: 10.1063/1.4963784 (2016). [ https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.96.205429 ]
  • I. Gnilitskyi, T. Derrien, Y. Levy, N. M. Bulgakova, T. Mocek and L. Orazi, "High-speed manufacturing of highly regular femtosecond laser-induced periodic surface structures: physical origin of regularity”, Nature: Scientific Reports, 7, 8485 (2017). [ https://www.nature.com/articles/s41598-017-08788-z ]

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.