dr Elżbieta Kaja

Stopień naukowy: 
Doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2017
eo@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Naprawa  DNA
  • Organizacja chromosomu
 
Wybrane publikacje: 
  • E. Kaja, M.W. Szczesniak, P.J. Jensen, M. Axtell, T. McNellis, I. Makałowska, Identification of apple miRNAs and their potential role in fire blight resistance, Tree Genetics & Genomes (2015) 11:812
  • K. Kruszka, A. Pacak, A. Swida-Barteczka, A.K. Stefaniak, E. Kaja, I. Sierocka, W. Karlowski, A. Jarmolowski, Z. Szweykowska-Kulinska, Developmentally regulated expression and complex processing of barley pri-microRNAs, BMC Genomics. 2013 Jan 16;14:34
  • M. Szcześniak, E. Owczarkowska, J. Gapski, I. Makałowska, Bazy danych miRNA (ang. miRNA databases), Postępy Biochemii, Tom 58, Nr 1/2012

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.