OFERTA PRACY W PROGRAMIE SONATA BIS 6 DLA DOKTORANTA

25.04.2017
Doktorant będzie zaangażowany w badania z zakresu fizyki materii miękkiej nad układami samoorganizującymi. Zadaniem doktoranta będzie analiza struktury i charakteryzacja przemian fazowych układów ciekłokrystalicznych za pomocą metod fizykochemicznych.

Do obowiązków doktoranta należeć będzie m.in.:
  • przeprowadzanie eksperymentów TEM, NMR oraz SAXS,
  • analiza danych i przygotowanie wyników do publikacji,
  • prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach.
 
Badania będą prowadzone w interdyscyplinarnym zespole składającym się z fizyków, chemików i biologów na unikatowej aparaturze badawczej.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.