Prof. dr hab. Marek Świtoński

Członek Rady CNBM
Stopień naukowy: 
Prof. dr hab. (nauki rolnicze), członek korespondent PAN (Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych)
Kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
Redaktor naczelny Journal of Applied Genetics
Członek komitetów redakcyjnych: Scientific Reports oraz Gene
Członek rad naukowych: Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (z-ca przewodniczącego Rady) i Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
+48 61 848 72 46
marek.switonski@up.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Diagnostyka nieprawidłowości chromosomowych (różne gatunki)
 • Uwarunkowanie genetyczne zaburzeń rozwoju płci (różne gatunki)
 • Molekularne podłoże otyłości (pies)
 • Charakterystyka molekularne i cytogenetyczna transgenicznych świń
Wybrane publikacje: 
 • Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Kopp-Kuhlman C., Mackowski M., Switonski M. (2020). Application of droplet digital PCR in diagnosing of X monosomy in mares. Equine Veterinary Journal 52: 627-631.
 • Krzeminska P., Nizanski W., Nowacka-Woszuk J., Switonski M. (2019). Analysis of testosterone pathway genes in dogs (78,XY; SRY-positive) with ambiguous external genitalia revealed a homozygous animal for 2 bp deletion causing premature stop codon in HSD17B3. Animal Genetics 50: 705-711.
 • Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Stachowiak M, Szydlowski M, Nizanski W, Dzimira S, Maslak A, Payan-Carreira R, Wydooghe E, Nowak T, Switonski M. (2019). Association between polymorphisms in the SOX9 region and canine disorder of sex development (78,XX; SRY-negative) revisited in a multibreed case-control study. PLoS One 14(6): e0218565.
 • Grzemski A., Stachowiak M., Flisikowski K., Mankowska M., Krzeminska P., Gogulski M., Aleksiewicz R., Szydlowski M., Switonski M., Nowacka-Woszuk J. (2019). FTO and IRX3 genes are not promising markers for obesity in Labrador retriever dogs. Annals of Animal Science 19: 343–357.
 • Switonski M., Dzimira S., Aleksiewicz R., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Krzeminska P., Deska T., Nizanski W. (2018). Hypospadias Is Not Rare in Dogs: Five New Cases, a Retrospective Study, and a Review of the Literature. Sexual Development 12: 244-250.
 • Sikorska A., Flisikowska T., Stachowiak M., Kind A., Schnieke A., Flisikowski K, Switonski M. (2018). Elevated expression of p53 in early colon polyps in a pig model of human familial adenomatous polyposis. Journal of Applied Genetics 59: 485-491.
 • Stachowiak M, Flisikowska T, Bauersachs S, Perleberg C, Pausch H, Switonski M, Kind A, Saur D, Schnieke A, Flisikowski K (2017). Altered microRNA profiles during early colon adenoma progression in a porcine model of familial adenomatous polyposis. Oncotarget 8(56): 96154-96160.
 • Flisikowska T, Stachowiak M, Xu H, Wagner A, Hernández-Cáceres A, Wurmser C, Wander C, Pausch H, Fischer K, Perkowska A, Frishman D, Fries R, Switonski M, Kind A, Saur D, Schnieke A, Flisikowski K (2017). Porcine familial adenomatous polyposis model enables systematic analysis of early events in adenoma progression. Scientific Reports 7(1):6613.
 • Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Pausch H, Hundi S, Hytönen MK, Grzemski A, Flisikowski K, Lohi H, Switonski M, Szydlowski M. (2017). Deep sequencing of a candidate region harboring the SOX9 gene for the canine XX disorder of sex development. Animal Genetics 48: 330-337.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.