Prof. dr hab. Józef Barnaś

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Fizyki Mezoskopowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 5298
barnas@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Obliczenia teoretyczne  na gruncie fizyki ciała stałego
 • Fizyka mezoskopowa
 • Elektronika spinowa
 • Nanoelektronika
 • Magnetyzm i nanomagnetyzm
 • Efekty spinowe w zjawiskach termoelektrycznych
 • Spinowy efekt Halla
 • Grafen
 • Złącza tunelowe
 • Struktury niskowymiarowe
 • Kropki kwantowe
 • Magnetyzm molekularny
Wybrane publikacje: 
 • M. Misiorny, J. Barnaś, Effects of transverse magnetic anisotropy on current-induced spin switching,  Physical Review Letters 2013, 111, 046603
 • A. Dyrdał, J. Barnaś, Spin Hall effect in graphene due to random Rashba field, Physical Review B 2012, 86, 161401 (R)
 • V. K. Dugaev, M. Inglot, E. Ya. Sherman, J. Berakdar, J. Barnaś, Nonlinear anomalous Hall effect and negative magnetoresistance in a system with random Rashba field, Physical Review Letters 2012, 109, 206601.
 • M. Misiorny, I. Weymann, J. Barnaś, Interplay of the Kondo effect and spin-polarized  transport in magnetic molecules, adatoms and quantum dots, Physical Review Letters 2011, 106, 126602.
 • V.K. Dugaev, E.Ya. Sherman, J. Barnaś, Spin dephasing and pumping in graphene due to random spin-orbit interaction, Physical Review B 2011, 83, 085306.
   

Publikacje

Large anisotropic magnetoresistance in graphene-based junctions

Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2013, 7(11), 997-1000

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.