Prof. dr hab. Izabela Szczerbal

Członek Rady CNBM i Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych
Profesor Nauk Rolniczych
Prodziekan ds. nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Przewodnicząca Rady Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG)
+ 48 61 846 61 15
izabela.szczerbal@up.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Rola architektury jądra interfazowego w funkcjonowaniu wybranych komórek ssaczych.
 • Identyfikacja genetycznych  i epigenetycznych mechanizmów zaangażowanych w proces  adipogenezy i akumulację tkanki tłuszczowej świni domowej.
 • Podłoże molekularne zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych.
 • Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych.
Wybrane publikacje: 
 • Stachecka J. Kolodziejski P.A., Noak M., Szczerbal I. (2020). Alteration of active and repressive histone marks during adipogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells. Scientific Reports, 10.1038/s41598-020-79384-x.
 • Stachecka J., Nowacka-Woszuk J., Kolodziejski P.A., Szczerbal I. (2019). The importance of the nuclear positioning of the PPARG gene for its expression during porcine in vitro adipogenesis. Chromosome Research 27: 271-284.
 • Stachecka J., Lemanska W., Noak M., Szczerbal I. (2020). Expression of key genes involved in DNA methylation during in vitro differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes. Biochemical and Biophysical Research Communications 522: 811-818.
 • Brown J., Roberts N., Waithe D., De Ornellas S., Oudelaar A., Lagerholm C., Telenius J, Graham B., Scott C., Szczerbal I., Babbs C., Kassouf M., Hughes J., Higgs D., Buckle V. (2018). A tissue-specific self-interacting chromatin domain forms independently of enhancer-promoter interactions. Nature Communications 9:3849.
 • Stachecka J., Walczak A., Kociucka B., Ruszczycki B., Wilczyński G., Szczerbal I. (2018). Nuclear organization during in vitro differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes. Histochemistry and Cell Biology 149: 113–126. 
 • Marcinkowska-Swojak M., Szczerbal I., Pausch H., Nowacka-Woszuk J., Flisikowski K.,Dzimira S., Nizanski W., Payan-Carreira R., Fries R., Kozlowski P., Switonski M. (2015). Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular/ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative). Scientific Reports 5:14696.
 • Kociucka B., Stachecka J., Szydlowski M., Szczerbal I. (2017). Rapid Communication: The correlation between histone modifications and expression of key genes involved in accumulation of adipose tissue in the pig. Journal of Animal Science 95:4514-4519.
 • Walczak A., Szczepankiewicz A.A., Ruszczycki B., Magalska A., Zamlynska K., Dzwonek J., Wilczek E., Zybura-Broda K., Rylski M., Malinowska M., Dabrowski M., Szczepinska T., Pawlowski K., Pyskaty M., Wlodarczyk J., Szczerbal I., Switonski M., Cremer M., Wilczynski GM. (2013). Novel higher-order epigenetic regulation of the Bdnf gene upon seizures. Journal of Neuroscience 33: 2507-2511.
 • Szczerbal I., Bridger J.M. (2010). Association of adipogenic genes with SC-35 domains during porcine adipogenesis. Chromosome Research 18: 887-895.
 • Szczerbal I., Foster H.A., Bridger J.M. (2009). The spatial repositioning of adipogenesis genes is correlated with their expression status in a porcine mesenchymal stem cell adipogenesis model system. Chromosoma 118: 647-663.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.