Prof. dr hab. Henryk Koroniak

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987
Profesor Nadzwyczajny na Wydziale Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1992
Profesor Nauk Chemicznych, 1996

Dziekan Wydziału Chemicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 1560
koroniak@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i fizykochemiczne badania związków organicznych.
  • Synteza i badania strukturalne związków organicznych zawierających fluor.
  • Związki fluoroorganiczne o aktywności biologicznej.
  • Nukleozydy i nukleotydy - analogi zawierające fluor.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.